Primera Ronda: 4 de 6

Segona Ronda: 2 de 6

Tercera Ronda: 3 de 6 amb l’agulla

Ronda de pilars: Pilar de 5

Articles relacionats